Opfølgning på indlægget om brevhemmelighed

I forrige indlæg nævnte jeg sagen fra Aarhus Havn, med nogen kranførere der mobbede via deres firmatelefoner, som et eksempel på hvor alvorligt brevhemmeligheden skal tages. Her blev havnens ledelse nemlig dømt for at have læst den ene kranførers sms’er på hans firmatelefon.

Ledelsen ankede siden sagen til landsretten, hvor de i forrige uge blev frifundet.

Reelt er der tale om en teknisk frifindelse idet Vestre Landsret fastskår, at sagen slet ikke burde have været rejst. Da 3F forhandlede fratrædelsen, frasagde 3F sig nemlig muligheden for efterfølgende at tage sagen op ved retten.

Herved blev sagen forkastet og ledelsen på Aarhus Havn altså frifundet for at have overtrådt brevhemmeligheden.

Det der er værd at notere sig er at frifindelsen begrundes med at 3F havde frasigelse og ikke at det var ok de kiggede i telefonen.

Så man skal altså som leder fortsat være bevidst om, at det betragtes som en overtrædelse af brevhemmeligheden, hvis man læser sms’er på medarbejderenes firmatelefoner, hvis ikke man har orienteret medarbejderen om dette.

Så opfordringen herfra er stadig at få lavet en politik for telefoner og e-mails.

Må man læse andres mails og sms’er?

Ifølge straffeloven er det strafbart at læse andres lukkede post, men er det ensbetydende med, at den virksomhed du er ansat i, ikke må læse de e-mails, du sender fra din arbejdsmail?

Området er en gråzone. På den ene side så gælder brevhemmeligheden og mails, der tydeligt er mærket med privat, må ikke læses af andre. På den anden side så tilhører korrespondance, der er fortaget fra virksomhedens system, vedrørende virksomheden, selvfølgelig virksomheden.

Derfor er det en rigtig god idé at have en IT-politik ,så det er helt klart, hvilke regler der er omkring medarbejdernes e-mail. Så er alle klar over at mails sendt fra virksomhedens system tilhører virksomheden og den derfor har ret til at læse medarbejdernes mails. Politikken skal naturligvis være tilgængelig for medarbejderne og det er en god idé, at man enten henviser til IT-politikken i ansættelseskontrakten eller beder nye medarbejdere underskrive den separat.

Da vi befinder os i et gråzoneområde, bør virksomheden naturligvis ikke læse medarbejdernes mails medmindre, der er et begrundet behov for det. Ligesom mails, der er mærket privat, springes over. Og det bør i øvrigt fremgå af IT-politikken, under hvilke omstændigheder mails gennemgås.

Er der ikke klare regler på arbejdspladsen, kan virksomheden dømmes for at overtræde både straffeloven og persondataloven.

Der gælder de samme regler for sms’er som for mails. Du husker måske sagen fra Århus Havn, hvor en tillidsmand blev fyret efter ledelsen havde læst de sms’er, han havde sendt fra sin arbejdstelefon? Sagen endte med at havnedirektøren blev dømt for at have overtrådt straffelovens §263 stk. 1.

Indholdet af sms’erne var dog så belastende for tillidsmanden, at han og to andre måtte indgå en frivillig fratrædelsesordning. Så uanset brevhemmelighed og datalov, så skal man altså tænke over, hvad man bruger sin arbejdsmail og telefon til.

Siden dette indlæg er udgivet er der faldet dom ved landsretten i sagen fra Aarhus Havn hvor ledelsen er frifundet. Læs mere her