Opfølgning på indlægget om brevhemmelighed

I forrige indlæg nævnte jeg sagen fra Aarhus Havn, med nogen kranførere der mobbede via deres firmatelefoner, som et eksempel på hvor alvorligt brevhemmeligheden skal tages. Her blev havnens ledelse nemlig dømt for at have læst den ene kranførers sms’er på hans firmatelefon.

Ledelsen ankede siden sagen til landsretten, hvor de i forrige uge blev frifundet.

Reelt er der tale om en teknisk frifindelse idet Vestre Landsret fastskår, at sagen slet ikke burde have været rejst. Da 3F forhandlede fratrædelsen, frasagde 3F sig nemlig muligheden for efterfølgende at tage sagen op ved retten.

Herved blev sagen forkastet og ledelsen på Aarhus Havn altså frifundet for at have overtrådt brevhemmeligheden.

Det der er værd at notere sig er at frifindelsen begrundes med at 3F havde frasigelse og ikke at det var ok de kiggede i telefonen.

Så man skal altså som leder fortsat være bevidst om, at det betragtes som en overtrædelse af brevhemmeligheden, hvis man læser sms’er på medarbejderenes firmatelefoner, hvis ikke man har orienteret medarbejderen om dette.

Så opfordringen herfra er stadig at få lavet en politik for telefoner og e-mails.